กิจกรรมนักเรียน

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

23-08-2556
เข้ารับพระราชทานตราบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
เข้ารับพระราชทานตราบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ณ.ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพมหานคร. โรงเรียน อนุบาลบางระจัน เข้ารับคัดเลือกจาก บ้านวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย เข้ารับพระราชทานตราบ้านวิทยาศาสตร์น้อย จากพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยในพิธีได้ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางระจัน นายฉลาด อินทร์เอี่ยม เข้ารับพระราชทาน เป็นที่น่าปราบปลื่ม กับน้องๆโรงเรียนอนุบาลบางระจันอยากมาก

14-08-2556
กิจกรรมถวายพระพรแม่แห่ชาติ ๒๕๕๖
กิจกรรมถวายพระพรแม่แห่ชาติ ๒๕๕๖

  วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ณ.เทศบาลเมืองบางระจัน โรงเรียนอนุบาลบางระจัน เข้ากิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของปวงชนชาวไทยพร้อมกันน้อมถวายสดุดีแม่ของแผ่นดิน ผู้อำนวยการและคณะครู นักเรียนเข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๖ ทางเทศบาลเมือง แม่ค้าประชาชน และหน่วยงานต่างในเขตอำเภอบางระจันได้มาพร้อมกับถวายพระพรกันอย่างหนาแน่น ทางโรงเรียนอนุบาลบางระจันได้จัดรำถวายพระพรให้กับแม่ของแผ่นดิน และประชาชนที่เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

14-08-2556
กิจกรรมวันแม่แห่ชาติ ๒๕๕๖
กิจกรรมวันแม่แห่ชาติ ๒๕๕๖

  วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ณ.หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบางระจัน โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ได้จัดกิจกรรมสำคัญของนักเรียนที่ระลึกถึงพระคุณแม่ ที่มีต่อลูกๆ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางระจัน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนจึงร่วมจัดงานพิธีวันแม่ประจำปี ๒๕๕๖ และในพิธีกรรมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงค่าน้ำนม และให้ลูกๆได้กราบและมอบดอกมะลิให้กับแม่ เป็นภาพที่น่าประทับใจมาก

14-08-2556
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ๒๕๕๖
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ๒๕๕๖

  วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ณ.วัดมุ่งชุม อำเภอบางระจัน โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ได้จัดกิจกรรมสำคัญต่อพุทธศาสนาในวันเข้าพรรษาประจำทุกปี ปีนี้โดยการนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางระจัน นายฉลาด อินทร์เอี่ยม และคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ให้เข้าร่วมกิจกรรมบุญในครั้งนี้จำนวนมาก และมีการแห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าวัดในวันเข้าพรรษา ที่วัดม่วงชุม กันอย่างคึกครื้น

28-05-2556
กิจกรรมมอบสื่อการเรียนการสอน
กิจกรรมมอบสื่อการเรียนการสอน

  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลบางระจันได้รับสื่อเครื่องมือ ICT จากผู้ใหญ่ใจดี นำโดยชมรมรักช้างนะนาย และชมรมหิ่งห้อย และชาวคณะซึ่งมาจากที่ต่างๆ ได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางระจัน พร้อมมอบเงินเป็นจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และชิงช้าสนามเด็กเล่นแก่น้องๆ ในงานมีน้องๆอนุบาลมาแสดงให้ความเพลิดเพลินให้แก่คณะผู้ใหญ่ใจดี อย่างสนุกสนาน ไปกับการเล่นเกมกับคณะชมรมรักช้างนะนาย และชมรมหิ่งห้อย และแจกอุปกรณ์การเรียนอีกมากมาย

21-05-2556
กิจกรรม เข้าค่ายภาษาอังกฤษฤดูร้อน
กิจกรรม เข้าค่ายภาษาอังกฤษฤดูร้อน

วันที่ ๑๗ – ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   ณ.หอประชุม โรงเรียนอนุบาลบางระจัน            ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับน้องๆนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ในเขตอำเภอบางระจัน เพื่อก้าวสู้ ประชาคมอาเซียน AEC ทางศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อำเภอบางระจัน ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติพูดภาษาอังกฤษ เพื่อออกไปในสถานการณ์จริงได้อย่างถูกต้อง ทางวิทยากรได้จักให้นักเรียนได้ออกไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ ณ จังหวัดอยุธยา เพื่อฝึกทักษะการพูดและฟัง ในสถานการณ์จริง...

18-03-2556
ทัศนศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕
ทัศนศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕

โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษา วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลบางระจันได้จัดขึ้นทุกๆปี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ทางโรงเรียนได้จัดทัศนศึกษา ในจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแหล่งเรียนรู้มากมาย เช่น ไปกราบสักการะ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า สวนนก และเขื่อนเจ้าพระยา 

18-03-2556
บัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๕
บัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๕

โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ได้จัดบัณฑิตน้อย วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  และมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งได้เกียรติจาก นายอรรถพันธ์ โมรา ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบางระจัน มาเป็นประธานมอบมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมให้โอวาท กับนักเรียนทุกคน และมีผู้ปกครองมาให้กำลังใจกันมากมาย

18-03-2556
การแสดงของนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๕
การแสดงของนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๕

โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ได้จัดกิจกรรม วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลบางระจันได้จัดมาเป็นประจำทุกๆปี ก่อนปิดภาคเรียน ในการแสดงของนักเรียนตั้งแต่การแสดงของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลบางระจัน จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นจำนวน ๑๘ ชุดการแสดง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาเป็นประธานเปิดงานแสดงของนักเรียน มีผู้ปกครองมาเป็นกำลังใจให้กับบุตรหลานมากมาย และทางโรงเรียนได้จัดอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน โดยชุมชนให้การสนับสนุน

18-03-2556
กิจกรรมทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์
กิจกรรมทัศนศึกษา ซาฟารีเวิลด์

โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ได้จัดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และอีกหลายๆโรงเรียนที่เข้าร่วม โดยเดินทางไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร นักเรียนได้เข้าชมสวนสัตว์เปิดโดยนั่งรถทางสวนสัตว์ให้บริการ ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้ และ กิจกรรมต่างๆมากมาย สอดแทรกความรู้และประสบการณ์ที่ดี

กิจกรรมนักเรียน

การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว

ผลงาน ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ ๖๑ ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๔ ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖